about

ENG

As an artisan and designer, I specialize in woodworking and weaving.
I enjoy the interplay between these two mediums as I create objects and
furniture that are both functional and uplifting.

My goal is to help people inhabit their spaces more consciously by offering
playful, high-quality pieces that are also thoughtfully crafted.

Craftsmanship is important to me, and I believe it's a skill that should be shared
with others. That's why I incorporate teaching into my practice.
By merging my craft with education, I hope to promote the value of good craftsmanship.
CAT

Com a artesana i dissenyadora, em dedico a la creació de mobles i
objectes vinculant l’ebenisteria amb l'art de teixir amb baix llis.

Les meves obres habiten l'espai de manera conscient, utilitzant matèria
primera de qualitat i l'ús de tècniques tradicionals. El resultat són peces que
busquen acompanyar l'usuari i a les seves futures generacions amb calidesa,
senzillesa, funcionalitat i afecte.

Procuro donar a conèixer el valor del treball manual, és per això que
combino la meva pràctica artesana amb el difondre el valor del
procés de fer les coses amb cura, de cultivar la destresa d’utilitzar
les mans de manera atenta i conscient, combinant la pràctica
d'aquests oficis amb la seva docència i divulgació.


ESP

Como artesana y diseñadora, mi trabajo se basa en la creación de
muebles y objetos que combinan técnicas tradicionales de ebanistería
con el arte de tejer con telares. 

Trato de hacer que mi obra habite el espacio de manera consciente.
Utilizando materia prima de calidad y el uso de técnicas tradicionales.
El resultado son obras que buscan acompañar al usuario y a sus futuras
generaciones con calidez, sencillez, funcionalidad y afecto.

Con mi profesión intento transmitir el valor del trabajo manual, es por esto,
que combino mi práctica artesana con la difusión del valor de crear con las
manos de manera consciente y atenta, combinando la práctica de estos
oficios con su enseñanza y transmisión.contact
joanagargante@gmail.com